J a
J b

J. Tsuruta.

Mazetti idrotts serie.
J. Tsuruta.
Japan
Bröstsim 200 meter
Världsrekord: 2,45,0
Artikelnummer: 4159