102

D serien. Hiawatha.

Utgiven: 1966
Antal bilder i serien: 76 + 2 icke Disney
Artikelnummer: 5919
Beskrivning

Utgiven: 1966
Kännetecken: Texten i versaler och gemena - med seriffer. ©-texten nedtill. Texten genomgående på svenska.
Kommentarer: 5 st. bilder är "live-action" från "Mary Poppins" (1964)
Format: 45×67 mm respektive 67×45 mm.
Antal bilder i serien:76 + 2 icke Disney. Källa: Steamboat Willie.

 

Disney bilder som är onumrerade har efter © -tecken, typsnitt och årtal indelats i elva olika serier med cirka 78 bilder i varje serie samt en kort tilläggs serie.

Serierna har i kronologisk ordning kallats A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K med tilläggs serien L.

För identifieringens skull finns tillgängligt, hos författaren (se källa) översiktskartor där numren kopierats in på respektive bild för att definiera en fiktiv numrering 1–78.

De 12 serierna är från åren 1963 – 73. Varje serie innehåller som regel 78 bilder. Man gav ut en serie varje år, utom 7:e året, 1969, då man gav ut dubbelt så många bilder, dvs 156 st. Därför har serierna delats upp i två och kallat dem G och H. Förklaringen till att man kunnat bestämma utgivningsåret ganska exakt, beror på att serietidningen ”Kalle Anka” ibland kan ha samma omslag som en samlarbild. Man kan ibland hitta Disney bilder som är laminerade, vilket är ovanligt. Några få bilder kan ha tidigare årtal, t ex 1956, angivet. Detta beror troligtvis på rätten till copyright. Ingen av dessa Disney – bilder är gjord före 1963. Källa: Bo Öfwerlund Mera filmissar.