FIBs VM lag 58

Produkter

1. Kurt Hamrin

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

10. Torbjörn Jonsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

11. Prawitz Öberg

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

12. Ingemar Clarin

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

13. Bengt Gustafsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

14. Leif Aronsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

15. Åke Rydberg

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

16. Olle Håkansson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

17. Arne Selmosson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

18. Bertil Nilsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

19. Hans Nell

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

2. Sven Axbom

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

20. Hans Olsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

21. Gunnar Gren

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

22. Orvar Bergmark

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

23. Lennart Carlsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

24. Åke Hallström

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

25. Bengt Lindskog

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

26. Inge Blomberg

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

27. Ove Olsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

28. Nils Söderqvist

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

29. Åke Johansson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

3. Jan Ekström

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

30. Tore Svensson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

31. Arne Hodin

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

32. Kurt Liander

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

33. Kalle Svensson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

34. Bertil Johansson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

35. Henry Källgren

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

36. Olle Hellström

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

37. Gösta Löfgren

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

38. Lennart Backman

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

39. Reino Börjesson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

4. Karl-Alfred Jacobsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

40. Gunnar Blom

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

41. Agne Simonsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

42. Lars Broström

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

43. Olle Ericsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

44. Lars-Erik Ahlberg

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

45. Gösta Sandberg

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

46. Gerhard Andersson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

47. Sven Ove Svensson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

48. Bengt Nyholm

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

49. Henry Thillberg

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

5. Lennart Skoglund

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

50. Nils Jonsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

51. Ingemar Haraldsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

52. John Eriksson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

53. Lars Råberg

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

54. Bror Mellberg

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

55. Sven Espling

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

6. Sylve Bengtsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

7. Sgivard Parling

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

8. Bengt Berndtsson

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

9. Nils Liedholm

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st

FIB Folket i Bild

FIB Samlarserie. VM 1958 Folket i Bild. FIB Antal 55st